Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Сухопътен транспорт

Гранд Логистикс ЕООД предлага широк спектър от услуги в областта на сухопътния транспорт:

 • * Организиране и извършване на автомобилни превози на цели и групажни пратки
 • * Цялостна организация на товари със специфични характеристики /изискващи хладилен транспорт; с клас опасност по ADR; насипни товари; стоки, изискващи товарене и разтоварване с кран и багер, извънгабаритни  и др./
 • * Вътрешен транспорт
 • * Собствен автопарк за България, експресни транспортни услуги в страната, доставки „от врата до врата“
 • * Разработване на атрактивни оферти и оптимални транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиенти.
 • * Предоставяне ежедневна информация за движението на транспортните средства.
 • * Пълна и професионална консултация, свързана с транспортирането на Вашата стока.

 

Транспортът, който ние Ви предлагаме, ще Ви осигури намаляване на транспортните разходи и разширяване на търговските Ви отношения, ще Ви гарантира сигурност и спокойствие. ЧМР застраховки за всяко транспортно средство осигуряват сигурността на транспортираните товари.

 

По желание и за сметка на товародателя / товарособственика може да се сключи и Карго застраховка, която има за цел да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени, в случай че товарът погине или бъде увреден по време на превоз. Обичайно периодът на застраховката е от момента на натоварване на товара до момента на пристигането му в крайното местонахождение, но не повече от 60 дни от натоварването. Срещу допълнителна премия може да се застраховат и товаро-разтоварните операции. Застрахователната сума се определя на база фактурна стойност.

 

Карго застраховките се предлагат различни покрития и съответно различна степен на застраховане. Те са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Трите вида клаузи “А”, “В” и “С” са различни в зависимост от вида на покритието. Клауза „А“ предлага пълно покритие, Клауза “В” - ограничено покритие, и Клауза “С” - минимално покритие.

 

Гранд Логистикс ЕООД простира своята дейност на териториите на:

 • * Страните от Европейския съюз
 • * Балканските страни
 • * Държавите от ОНД
 • * Страните от Близкия изток
 • Държави
Обратна връзка