Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Финансов риск?! Това не е проблем.

финансов риск

Има хора, които вярват, че дадените пари за застраховка са напразно похарчени. Има и други - които вярват точно в обратното. 

Всяка дейност е свързана с рискове. Всяка фирма си прави прогноза и план за реализация на печалбата, за разходите, но в даден момент не може да бъде конкурентноспособна поради обстоятелство независещо от нея. Съвсем скоро бяхме в такова – нали, свърши ли – не знаем, надали… Във време като настоящото възможността за възникване на частична и пълна неплатежоспособност нараства значително. Затова е важно да търсим и да намираме възможности, които да намалят риска от загуби, да гарантират сигурността на парите ни и да ни избавят от неприятни ситуации, уронващи авторитета на фирмата ни.

Застраховките заемат съществено място в икономиката, бизнеса, живота ни, а целта им е да се противопоставят и преодолеят негативните последици от настъпването на някой случайни обстоятелства, като временна неплатежоспособност. И да - парите за застраховка не са похарчени напразно. Застраховката е защита, тя защитава бизнеса ни срещу финансови загуби при настъпване на риска. Застраховката ще ни осигури спокойствие, защото ще знаем, че имаме на разположение парични средства, с които да отговорим на нуждите си. Застраховките, които покриват финансови рискове са необходимост и възможност за фирмата да запазим устойчиво финансовото си състояние. Защитете бизнеса си от събития извън вашия контрол, които биха могли да доведат до търговски или финансови загуби. Бъдете конкурентноспособни чрез ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА СРЕЩУ ТЪРГОВСКИ И/ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК.  Осигурете си адекватно решение за реализиране на дейност си. Ние вече го направихме.

По време на криза най-потърпевши са малките средни предприятия. Загубите, които могат да се претърпят, ако се икономисва от игнорирането или минимизирането на риска могат да бъдат стотици пъти в повече от платената на добър застраховател сума. Познавате ли възможностите за застраховане на финансови рискове? Ако ви се налага да опазите парите си в тези кризисни времена, най-добре е да си подсигурите сделките. Транспортът на вашите продукти е съществена сделка, без която те не могат да стигнат до крайния потребител. Вие работите с една, може би две или три спедиторски компании. Изрядни сте с плащането си към тях, а те са несравнимо коректни. НО – се случва непредвидимото и забавяте дължимите суми по заявките си за транспорт. Следват неприятни процедури, търсите нов доставчик на транспортни услуги и отново, и отново… стоките ви се бавят, клиентите недоволстват – пълен хаус. Не си го причинявайте! Застраховката ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА СРЕЩУ ТЪРГОВСКИ И/ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК осигурява ефективна защита. Рисковете, които се покриват са краткосрочен пазарен търговски риск, непазарен търговски риск, непазарен политически риск  и непазарен търговски и политически риск по договор за продажба и периоди на отсрочвания на плащанията: краткосрочен - до две години, средносточен - от две до  пет години и дългосрочен – над пет години. Покритите рискове при търговски риск са неплатежоспособност на длъжника и забавяне на плащането. Пълните условия на застраховката и покрити рискове, при политически риск вижте тук >>> , а таксата за разглеждане на документи за България е едва 40лв.и малко време, които могат да ви гарантират една несравнима сигурност за вашата дейност и реализирането на всички ваши доставки на стоки, без финансови притеснения.  

Днес отсроченото плащане е нещо обичайно в сделките. За да бъде един малък бизнес конкурентноспособен е необходимо да прави известни компромиси, давайки по-благоприятни условия на своите клиенти, но рисковете от неплащане нарастват. Защитата от финансови загуби е най-сигурният начин да движим бизнеса си напред.  

Вие сте наш клиент. Сключвайки застраховка финансова стабилност в полза на Гранд Логистикс ЕООД, вие си гарантирате, както досега - ДОСТАВКИ ТОЧНО НАВРЕМЕ. Свържете се с нас – освен организирането и реализирането на транспорта за вашия товар, ние подробно ще ви обясним какво и как да направите, за да бъдете спокойни, че сделката ви ще ви донесе това, което очаквате, въпреки ненадейните обстоятелства.