Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

ПОСОКА

„ПОСОКА“ е информационна кампания на „Гранд Логистикс“ ЕООД, реализираща се с подкрепата на РУО – Бургас, Бургаски Свободен Университет и медийното партньорство на вестник "Фактор" Бургас.

 „ПОСОКА“ е насочена към ученици 11-12 клас от град Бургас и областта. Предвидената дейност - представяне на презентация - цели запознаване на завършващите ученици с професията СПЕДИТОР, перспективи и възможности за реализация с нея. Според плана на кампанията, представянето следва да се реализира в месеците март – април. Дружеството ще изготви предварителен график за посещения по училищата, след контакт с Директорите и заявен интерес от тяхна страна.  Презентирането на професията ще бъде в рамките на 40 минути и съобразено с учебна програма и/или извънкласни ангажименти, по препоръка на съответния Директор.  

Професията спедитор е истинско предизвикателство, но това е една професия с много голяма сфера на приложение и възможност за професионална реализация във всички дейности в транспорта, в който са включени логистичните, спедиторски и складови услуги. Спедиция и логистика е основната дейност на фирма „Гранд Логистикс“ ЕООД. Ние имаме нужда от млади и амбициозни хора, готови да работят за своя просперитет, на които ще им дадем свободата да

да се развиват в направлението, което са избрали. При декларирано желание от страна на учениците, чрез формата за обратна връзка с нас, приложение към презентацията, с подкрепата на Бургаския Свободен Университет ще проведем безплатен встъпителен курс „Въведение в спедицията“. На завършилите успешно курса ще им бъде предложено работно място в нашата компания.  Имаме желание и възможност да предоставим и финансово обезпечение на най-добрите наши бъдещи служители, които желаят да продължат своето образование със специалност „ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ И ЛОГИСТИКА“ в БСУ.  Знаем колко важна е посоката и вярваме, че това е правилната.

 Гранд Логистикс