Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Митнически документи

митнически документи

Всяка фирма трябва да упълномощи избрания от нея митнически агент в системата на митниците с електронен подпис. Гранд Логистикс може да ви осигури представителство пред митническите власти при обработката на стоки по внос, износ, реекспорт и транзит. Ние ще Ви помогнем да подготвите всички нужни митнически и транспортни документи. Можем и да предложим конкурентни условия и цени, а това гарантирано ще Ви спести време, усилия и пари.

Необходими документи при ВНОС (Импорт):

 - Оригинална търговска фактура (Invoice), опаковъчен лист (Packing List) и сертификати за произход, качество и други в случай на ползване на преференции(EUR 1, FORM A, ATR ), ако се изискват. Копие на транспортната фактура при условия на доставка EXW или FOB.

 - Платежни документи - Оригинални платежни нареждания за Мито и ДДС, а ако плащането е направено по електронен път - разпечатани и заверени с мокър печат.

 - Разрешителни за внос според спецификата на стоката е възможно да бъдат изисквани такива.

 - Фирмени документи - заверено копие с „Вярно с Оригинала на Удостоверение за актуално състояние.

 - Документ удостоверяващ EORI регистрация, направена в съответното Териториално Митническо Учреждение по местоживеене за физически лица и по адресна регистрация на фирма за юридически лица, сдружения и др.

 - Заявка за митническо представителство по образец .

 - Пълномощно за митническо представителство - нотариално заверено - по образец.

 - Оригинални коносаменти(при транспорт по вода), ако са TO ORDER надлежно джиросани.

 

Стоките изнесени извън митническата територия на ЕС, трябва да се декларират за поставяне под режим Износ.

Необходими документи при ИЗНОС (Експорт):

 - Оригинална търговска фактура (Invoice), опаковъчен лист (Packing List) и сертификати за произход, качество, ако се изискват такива.

 - Разрешителни за износ според спецификата на стоката е възможно да бъдат изисквани такива.

 - Фирмени документи - заверено копие с „Вярно с Оригинала на Удостоверение за актуално състояние.

 - Документ удостоверяващ EORI регистрация, направена в съответното Териториално Митническо Учреждение по местоживеене за физически лица и по адресна регистрация на фирма за юридически лица, сдружения и др.

 - Заявка за митническо представителство по образец .

 - Пълномощно за митническо представителство - нотариално заверено - по образец.

 

Режимът Транзит е един от най-често използваните митнически режими. Той разрешава и улеснява пренасянето на стоки от едно място до друго място на митническата територия на Общността. Стоки под този режим се считат и тези, които се превозват под покритието на Карнет TIR, Карнет АТА, Манифест НАТО 302 или чрез пощенски пратки. Срокът за транзитиране на стоките е не повече от 15 дни.

Необходими документи при ТРАНЗИТ:

 - Оригинална търговска фактура (Invoice), опаковъчен лист (Packing List) и сертификати за произход, качество, ако се изискват такива.

 - Възлагателно писмо по образец, а при повече от един тарифен номер - попълнена и подпечатана бланка опис на стоките.

 - Копие от застрахователната полица (ако условията на доставка са CIF) или декларация, че стоката пътува без застраховка.

 - Копие на транспортната фактура при условия на доставка EXW или FOB.

 - Транспортни документи - CMR (международна товарителница за автомобилен превоз), AWB (международна авио товарителница за въздушен превоз), B/L (коносамент – основен международен стоково разпоредителен документ за превози на стоки по вода), ако са TO ORDER надлежно джиросани.

 - Един много важен документ е банковата гаранция, която е на стойност около 2 % от стойността на стоката по фактура, обикновено се заплаща от получателя и е невъзвръщаема!

 

Пълна информация за режим Транзит може да получите от тук >>> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al11025  или се свържете се с нас!