Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Международен автомобилен транспорт - основни документи

Международен автомобилен транспорт - основни документи

Международен автомобилен транспорт - основни документи

Полезна информация

При международен транспорт на стоки и товари има няколко основни документа

ЧМР (CMR) е Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки, с която се доказва доставянето на товара в крайната дестинация.

ЧМР се състои от седем части:

Част 1- оригинал, отпечатан в червен цвят, който се предава на изпращача след сключване на договор за превоз.

Част 2 - отпечатана в син цвят, която се предава на получателя на товара след направената от него заверка.

Част 3 - отпечатана е в зелен цвят, която остава в превозвача, след като изпълни задълженията по превозния договор.

Части 4-7 – отпечатани в черен цвят и се използват се повече за справки, но ако бъдат поискани от митническите органи при преминаване на граница трябва задължително да бъдат предоставени.

Този документ се изготвя в три екземпляра, които се подписват от изпращача и превозвача. Първия екземпляр се предава на изпращача, вторият остава с превозваната стока, а третия остава при превозвача.

Карнет ТИР (TIR CARNET) е документ, който се издава по силата на международната конвенция ТИР, от упълномощените за това организации. В международен аспект това е Международната асоциация на превозвачите (IRU), а за България това е Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища (АЕБТРИ). Карнетът ТИР се издава в отправната държава или в държавата, в която се намира седалището или местожителството на титуляря. Всяко одобрено превозно средство трябва да отговаря по конструкция и оборудване на условията, определени в конвенцията. Всяко превозно средство, извършващо превоз при групажни услуги,  трябва да има на предната и задната страна правоъгълни табели с надпис „TIR”, които да много добре видими.  При произшествия и злополуки по време на превоза органите, открили това трябва подробно да попълнят констативния протокол в карнета ТИР.

Товарителница е документът, с който се установява договорът за транспорт и спедиция. Неговата юридическа сила не зависи от редовността, издаването или изгубването на товарителницата. Тя се подписва в три екземпляра, които се подписват и подпечатват от изпращача и превозвача. В нея се детайлно се описва всички важни характеристики на товара. Едни от най-важните данни в товарителницата са: името и адреса на изпращача, превозвача и получателя; място и дата на приемане на товара и дестинацията за доставка; брутното тегло на товара или броя на палетите, тяхната маркировка и номера; цената, упомената в договора за превоз на товара, както и възникналите допълнителни разходи, включително митнически такси; ако е нужно се описва и допълнителни данни, например за застраховката на товара, срока за превоз и т.н.

Източник: http://info.mitnica.com/

Вижте също ТРАНСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ при различните видове превоз >>>

Гранд Логистикс