Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Въздушно карго

Въздушно карго

При спедицията на товари по въздух значение имат конкретните параметри на товара и дестинацията.

Ето малко полезна информация, за това кои са основните фактори формиращи цената на въздушния транспорт на товари за използваните термини в транспорта на товари по въздух.

Какво е въздушно навло?

Навлото е такса или стойността на превоза на стоки с различни видове транспорт, която се заплаща на превозвача, а размерът и се определя в договора. Въздушно навло е стойността на въздушния транспорт и се изчислява на база таксувано тегло. Приетата валута е Евро и обикновено се оферира без ДДС (за страните в ЕС, а за всички други не се начислява ДДС).

Таксувано тегло. Таксуваното тегло е база за изчисление на въздушното навло и такси при някои от превозвачите. Таксуваното тегло може да е в границите на определения минимум за компанията или е брутно, или обемно тегло на товара, в зависимост от това кое е по-голямо. Таксуваното тегло на товара е база при изчисление всички агентски такси, както и при някои авиокомпании база при изчисление на такса гориво и сигурност.

Бруто теглото е общото тегло на стоките с всички техни опаковки, без контейнерите и другото транспортно оборудване. Закръгленията се правят по следния начин: брутно тегло 154,4 кг. = 154,5 кг., или брутно тегло 178,6 кг. = 179 кг.

Обемно тегло. При условие, че отношението обем/тегло не превишават 6000куб.см/за един кг брутно тегло, навлото се фактурира въз основа на брутното тегло. Ако съотношението е по-високо, пратката се арифира по т.нар.обемно тегло. Формулата за изчисляване на обемно тегло в обемни килограми е:

При размери в сантиметри; LxWxH см/ 6000=на обемни кг, където

L, W и H са 3-те размера на кашона, дадени в следната последователност:  дължина, ширина и височина, измерени в см. В случай, че кашоните са с еднакви размери, получената стойност се умножава по броя на кашоните. Ако кашоните са с различни размери, обемните кг. се изчисляват за всеки кашон. Изчисленото обемно тегло служи за сравнение с брутното тегло на товара.

В случай, че размерите са в инчове LxWxH inches/ 366=на обемни кг. Ако размерите са в инчове, а обемното тегло се изчислява във фунтове LxWxH inches/ 166=на обемни фунтове (lbs)

Тарифа„домашна“, международна. Базисна информация за цена на база тарифен кг или тарифен фунт, включва само въздушното навло без допълнителните такси. Цените се котират е USD, EUR или националната валута на авиокомпанията. Националните превози по въздух се извършват по т.нар. „домашни“ тарифи, а трансграничните превози прилагат международни, съобразени с една от четирите концепции за въздушни превози - обща приложима в съответствие с ТАСА, европейска, експресна, тарифни публикации на въздушните спедитори - консолидатори.

Например: Европейска тарифна концепция   „В“ базисна цена = основна такса; „К“ – тарифа  = цена за превоз на кг.

Условия на доставка. Условията на доставка определят параметрите на стойността на стоката, както и задълженията на продавача и купувача за заплащане на транспортните разходи - / навло и агентски такси/.

Допълнителни такси на превозвач. Такса гориво, такса сигурност и други такси на превозвач, дължими за превоза. Изчисляват се на база брутно или таксувано тегло на товара.

Агентски такси в отправна дестинация. Вземане от адрес, терминални такси, хендлинг, издаване на етикети, резервации, издаване на товарителници, уведомяване на клиент, изготвяне на доказателство за доставка, изпращане на оригинални документи до изпращач, митническо представителство и др.

 

Моля да имайте предвид и тези особености, когато изисквате и/или получавате оферта за въздушен транспорт.

  • Отдалечеността на крайната дестинация от страната ни не влияе върху формирането на цената, нито пък броя на трансферните пунктове. Цените във въздушния транспорт се определят на база товар поток от съответната страна до получаваща дестинация.
  • Цената на кг. намалява с увеличаване на теглото на товара, но тя не може да бъде под минималната определена за всеки континент. Обикновено, минималната цена е валидна за пратки от 1 до 20 кг. включително.
  • Офертите обикновено са по подразбиране са до получаващо Летище. Ако желаете да ви бъде офериран превоз до адрес, то е необходимо да укажете това в запитването си.

Молим ви да изпратите конкретно запитване за превоз на товар по въздух в свободен текст на имейл aircargo@grandlogistiks.bg. Ще ви бъде отговорено в рамките на работния ден или на следващия. Благодарим ви за проявения интерес.

Гранд Логистикс