Запитвания
bg

Гранд логистикс ЕООД

0700 20 255на цената на един градски разговор

Видове товари и автомобилен превоз за тях

Видове товари и автомобилен превоз за тях

Когато става въпрос за наемане на транспорт за товари или стоки, за да може транспортът да се извърши по безопасен и подходящ начин е необходимо да се вземат под внимание редица фактори. Едно от най-използваните средства за изпращане и получаване на стоки е шосето. В сегмента има няколко вида превоз за различните видове товари. Всеки вид товар има своите особености и характеристики на организацията по процеса на транспортиране. Важно е да се знаят възможностите и да се разбере в коя категория попада продуктът, който искате да изпратите.

За по-доброто разбиране по темата, създадохме този материал за по специфичните видове товари, но ако имате допълнителни въпроси – свържете се с нас.  

Насипните товари най-общо са тези, които се транспортират с транспортни средства в големи количества, когато не са опаковани. Обикновено се превозват с  камиони, като за някои насипни товари се изискват специални превозни средства и транспортирането им става в специализирани резервоари-цистерни. Насипните товари съществуват в две форми - течна и твърда. Вода, сокове и мляко са някои от примерите в тази категория – определят се като течни наливни товари. За да извърши този транспорт, превозното средство трябва да бъде със санитарен стоманен резервоар. Някои продукти изискват охлаждане по време на пътуването, за да се избегне загуба на качество, особено при нетрайни характеристики. Транспортирането на твърди сухи насипни товари, като храна, соя, боб ориз  може да бъде организирано на палети или контейнери, за да се улесни боравенето и да се избегнат значителни загуби по време на пътуването, но обикновено се транспортират насипно, като транспорта се реализира чрез специални бордови автомобили (самосвали). При транспортирането на този вид насипни товари в свободно състояние е необходимо да се следи да не се получи изсипване върху пътното платно, както и това да не се вдига и прах – предпоставки които могат да причинят ПТП. За да се избегне това по-голямата част товара трябва да бъде покрит с брезент или друг плътен материал.

Животни като крави, пилета, свине  и др. са вид товар, наречен – жив товар, който изисква специални грижи при превоза му.  Превозното средство трябва да бъде подходящо за натоварване, също така се изисква водачът да бъде подготвен да отведе животните безопасно до местоназначението им, с най-ниския възможен процент загуби по време на пътуването. Сред изискванията за този вид транспорт е необходимо транспортните средства, контейнерите и техните приспособления да бъдат конструирани, поддържани и използвани по такъв начин, че да се гарантира безопасността им, да бъдат лесни за почистване и дезинфекция, да осигуряват достъп до животните за грижи и инспекция, да имат достатъчно светлина и вентилация (Регламент 1/2005 г.).

Най-често хранителните продукти са товари изискващи специален температурен режим и се определят като - хладилни товари. Изискванията при транспортиране на този вид товари са по-големи, защото трябва да отговарят на различни стандарти.

Наредбите за транспорт на хладилни хранителни продукти са различни Издават се от МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - Българска агенция по безопасност на храните ( БАБХ), които са и регулативните органи. Има различни спецификации относно опаковането, използването на температурни рекордери и подготовката на транспортните средства. Хладилните товари са разделени на две категории, които са нетрайни и замразени. Нетрайни продукти са тези стоки, които имат известен риск от повреда, ако не се съхраняват правилно, при идеалната температура и в подходящата опаковка. Следователно времето за доставка е много важно, в крайна сметка не е възможно да отнеме повече време от планираното. Плодовете като грозде и ягоди например са продукти, които изискват много грижи. Ето защо е много важно превозвачът, който транспортира този товар, да разполага със специални машини, с хладилно оборудване и студени камери. Друг важен момент е редовното почистване на превозните средства, за да няма проблеми със замърсяването. При замразените нетрайни продукти, като месо, зеленчуци или други храни е необходимо поддържането на една и съща температура от началото до края на пътуването.

Опасни товари. Както подсказва името им, тази категория товари е направена от материали, които представляват риск за околната среда, безопасността или здравето. Това са материали като запалими течности, като алкохол и бензин, запалими газове, като готварски газ, и експлозиви, като фойерверки. Опасните товари се класифицират в класове съгласно част 2 на Приложение А на ADR. Тъй като тези материали представляват голям риск, за тях има специални разпоредби. НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004, определя условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Има изисквания, както към транспортните средства, така и към водачите ми, а неспазването им води до глоби, с променливи стойности в зависимост от нарушението.

Категорията неделими товари - извън габаритни товари включва например кранове, цистерни за храна, селскостопански машини. Тоест, те са с голям обем и размер и не могат да бъдат разделени за транспорт, изискват внимание при транспортиране, при товарене и разтоварване. Често за превоз на големи неделими товари на по-малките превозни средства се извършва ескорт, за да се гарантира безопасността на другите, които пътуват.

Изборът на подходящо транспортно средство според вида на товара е основно  за безпроблемно му транспортиране, но винаги имайте и едно на ум. Знайте, че при наемане на транспорт е необходимо да се зададете въпросът за застраховка. Това е една задължителна грижа за вашия товар и за да не бъдете изненадани е много важно да се поинтересувате за покритието и. Гранд Логистикс може да ви помогне. Ние можем да ви предложим най-подходящия превозвач за вашия товар.

Гранд Логистикс